Back to Top

 

Latest Malaysian Acts

PRINCIPAL ACTS
Number Title Date Coming Into Force
AKTA 792 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 10 Julai 2017 [PU(B) 340/2017]
ACT 792 Sexual Offences Against Children Act 2017 10 July 2017 [PU(B) 340/2017]
AKTA 791 Akta Cukai Pelancongan 2017 Belum berkuat kuasa
ACT 791 Tourism Tax Act 2017 Not Yet In Force
AKTA 790 Akta Mahkamah (Kaedah-Kaedah Pemulaan Tindakan Sivil) 2017 15 July 2017 [PU(B) 341/2017]
More Principal Acts
AMENDING ACTS
Number Title Date Coming Into Force Principal/Amending Act No
ACT A1537 Strategic Trade (Amendment) Act 2017 Not Yet In Force ACT 708
ACT A1536 Penal Code (Amendment) Act 2017 Not Yet In Force ACT 574
ACT A1535 Private Higher Educational Institutions (Amendment) Act 2017 Not Yet In Force ACT 555
ACT A1534 Bankruptcy (Amendment) Act 2017 Not Yet In Force ACT 360
ACT A1533 Consumer Protection (Amendment) Act 2017 Not Yet In Force ACT 599
More Amending Acts
PU(A)
Number Title Date Coming Into Force Principal/Amending Act No
PU(A) 203/2017 Income Tax (Exemption) (No. 3) Order 2017 Year of assessment 2015 ACT 53
PU(A) 202/2017 Federal Roads (West Malaysia) (Amendment) (No. 4) Order 2017 24 July 2017 PU(A) 401/1989
PU(A) 201/2017 National Land Code (Amendment Of First Schedule) Order 2017 21 July 2017 ACT 56/1965
PU(A) 200/2017 Food (Amendment) (No. 3) Regulations 2017 15 June 2018 PU(A) 437/1985
PU(A) 199/2017 Federal Roads (West Malaysia) (Amendment) (No. 3) Order 2017 20 July 2017 PU(A) 401/1989
More PU(A)s
PU(B)
Number Title Date Coming Into Force Principal/Amending Act No
PU(B) 378/2017 Appointment Of Date Of Coming Into Operation 21 July 2017 ACT A1516
PU(B) 377/2017 Appointment Of Date Of Coming Into Operation 21 July 2017 ACT A1516
PU(B) 373/2017 Appointment Of Date Of Coming Into Operation 20 July 2017 ACT A1524
PU(B) 367/2017 Reservation Of Land For Public Purpose For Lot 101969 Mukim Petaling 19 July 2017 ACT 56/1965
PU(B) 366/2017 Reservation Of Land For Public Purpose For Lot 101975 Mukim Petaling 19 July 2017 ACT 56/1965
More PU(B)s