Back to Top

 

Latest Malaysian Acts

PRINCIPAL ACTS
Number Title Date Coming Into Force
AKTA 827 Akta Mata Wang 2020 1 Oktober 2020 [PU(B) 476/2020]
ACT 827 Currency Act 2020 Not Yet In Force
AKTA 826 Akta Perlindungan Penderma Makanan 2020 31 Mac 2020 [PU(B) 166/2020]
ACT 826 Food Donors Protection Act 2020 31 March 2020 [PU(B) 166/2020]
AKTA 825 Akta Antiberita Tidak Benar (Pemansuhan) 2020 31 Januari 2020
More Principal Acts
AMENDING ACTS
Number Title Date Coming Into Force Principal/Amending Act No
AKTA A1624 Akta Insolvensi (Pindaan) 2020 Belum berkuatkuasa ACT 360
AKTA A1623 Akta Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah (Pindaan) 2020 22 Oktober 2020 [PU(B) 532/2020] ACT 55
AKTA A1622 Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) 2020 22 Oktober 2020 [PU(B) 531/2020] ACT 92
AKTA A1621 Akta Mahkamah Kehakiman (Pindaan) 2020 22 Oktober 2020 [PU(B) 530/2020] ACT 91
AKTA A1620 Akta Perbekalan (Penguntukan Semula Peruntukan Perbelanjaan) 2020 10 Mac 2020
More Amending Acts
PU(A)
Number Title Date Coming Into Force Principal/Amending Act No
PU(A) 305/2020 Perintah Jalan Persekutuan (Malaysia Barat) (Pindaan) (No. 7) 2020 26 Oktober 2020 PU(A) 401/1989
PU(A) 304/2020 Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Pemerluasan Dan Ubah Suaian Kanun Tanah Negara) 2009 - Pembetulan PU(A) 454/2009
PU(A) 303/2020 Perintah Wilayah Persekutuan Putrajaya (Ubah Suaian Kanun Tanah Negara) 2001 - Pembetulan PU(A) 213/2001
PU(A) 302/2020 Perintah Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (Pengecualian Individu) (Perjanjian-Perjanjian Muktamad Antara Malaysia Airlines Berhad Dengan Japan Airlines Co. Ltd.) 2020 9 Disember 2019 dan hendaklah terus berkuat kuasa bagi tempoh hingga 8 Disember 2022 ACT 771
PU(A) 301/2020 Peraturan-Peraturan Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit (Pengkompaunan Kesalahan-Kesalahan) (Pindaan) (No. 11) 2020 14 Oktober 2020 PU(A) 327/1993
More PU(A)s
PU(B)
Number Title Date Coming Into Force Principal/Amending Act No
PU(B) 475/2020 Pemberitahuan Nilai Isirong Kelapa Sawit Di Bawah Seksyen 12 1 Oktober 2020 hingga 31 Oktober 2020 ACT 235
PU(B) 474/2020 Pemberitahuan Nilai Minyak Kelapa Sawit Mentah Di Bawah Seksyen 12 Oktober 2020 hingga 31 Oktober 2020 ACT 235
PU(B) 473/2020 Pemberitahuan Nilai Minyak Petroleum Mentah Di Bawah Seksyen 12 25 September 2020 hingga 8 Oktober 2020 ACT 235
PU(B) 472/2020 Pelantikan Di Bawah Subseksyen 134(2) 25 September 2020 ACT 53
PU(B) 471/2020 Pelantikan Di Bawah Subseksyen 3(1) 23 September 2020 ACT 115
More PU(B)s